Aerobik

Na aerobik zapraszamy każdego niezależnie od wieku. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu: we wtorki i w czwartki o godzinie 19:00 (trwają jedną godzinę). Aerobik prowadzi pani Anita Michalik.