Jadowskie Klimaty 2019


W dniach 2 – 9 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbył się kolejny plener malarski “Jadowskie Klimaty”, który zakończyła wystawa. W tym roku w plenerze uczestniczyli: Tomasz Awdziejczyk, Gabriela Czarnecka, Zbigniew Dziwosz, Zdzisław Machowicz, Marek Madej, Janusz Maśnik, Krystyna Mirkiewicz, Ewa Pasecka – Kudłacik, Maria Rejzner i Teresa Trzan.

Wystawę poprzedził występ artystycznym z udziałem dyr. GOK Łukasza Wójcika, Kingi Salwin, Weroniki Przybysz i Michała Siuchty. Wśród zebranej publiczności znaleźli się: Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, Przewodnicząca Rady Gminy Regina Sadlik, ks. dziekan Bogdan Lewiński, Dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Sylwia Tryc, dyr. ZSP Urle Aniela Dobosiewicz, skarbnik gminy Jadów Barbara Wójcik oraz pomysłodawczyni plenerów p. Halina Filemonowicz.


W dniach 3 – 10 czerwca 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbył się XVIII plener malarski “Jadowskie Klimaty”.

Organizatorem pleneru był Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, a współorganizatorami: Powiat Wołomiński i Gmina Jadów.

W tym roku w plenerze uczestniczyli: Inna Bobryk, Krystyna Mirkiewicz,Teresa Muracka, Ewa Piasecka – Kudłacik, Maria Rejzner, Katarzyna Skoczyńska, Włodzimierz Bobryk, Dariusz Buczyński, Zbigniew Dziwosz, Janusz Maśnik, Klaudiusz Maselewski i Lech Pawlak.

Plener zakończył się wystawą prac artystów.

Wystawę uświetnił koncert Jacka Borkowskiego – aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, znanego szerszej publiczności z roli Piotra Rafalskiego w serialu Klan.

Na wystawę przybyli: Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, ks. dziekan Bogdan Lewiński, Dyr. CKSiR w Tłuszczu Wioletta Kur, Dyr. ZSP Urle Aniela Dobosiewicz, skarbnik gminy Jadów Barbara Wójcik, pomysłodawczyni jadowskich plenerów – Halina Filemonowicz, Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Gminy Jadów Danuta Tarach, radni, sołtysi, mieszkańcy gminy Jadów i goście odwiedzający naszą gminę.