Kwota dofinansowania: 122 524,49 zł


Całkowita wartość inwestycji: 153 790,00 zł


Efekty zadania:

  1. Dostawa i montaż absorberów akustycznych na sali widowiskowej GOK w Jadowie
  2. Dostawa i instalacja systemu oświetlenia sali widowiskowej GOK w Jadowie
  3. Dostawa, instalacja, strojenie zestawu nagłośnieniowego na sali widowiskowej

Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Okres realizacji:  15 czerwca 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.