Zajęcia z nauki gry na gitarze odbywają się indywidualnie w godzinach ustalonych z instrukorem.

Zajęcia prowadzi p. dyr. Łukasz Wójcik