Pomysł organizacji plenerów plastycznych na terenie Gminy Jadów zrodził się w latach 70 – tych XX wieku, a pierwszym organizatorem był Julian Raczko malarz, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pan Julian Raczko był związany z Gminą Jadów poprzez wieloletnie letnisko w Urlach, oraz w Stowarzyszeniu Miłośników Urli. Na plenery malarskie przyjeżdżali do Urli amatorzy i profesjonaliści, młodzież i emeryci. Wszystkich zachwycało piękno krajobrazu, 200 – letnich sosen, piękno rzeki Liwiec nieskażonej przez przemysł, pól, łąk i chat, które w otoczeniu malw, leszczyn

 i wierzb zdobią nasze równiny. Lata płynęły, a plenery odbywały się coraz rzadziej z różnych przyczyn takich jak: brak środków finansowych, brak organizatora, kłopoty administracyjne, lokalowe.

        Od 2000 roku do tradycji organizowania plenerów plastycznych na terenie naszej gminy powrócił Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie.
Jadowskie Klimaty
2019


Wystawą poplenerową zakończyliśmy 9 czerwca 2019 roku kolejny plener malarski “Jadowskie Klimaty”.

W tym roku gościliśmy: Tomasza Awdziejczyka, Gabrielę Czarnecką, Zbigniewa Dziwosza, Zdzisława Machowicza, Marka Madeja, Janusza Maśnika, Krystynę Mirkiewicz, Ewę Piasecką – Kudłacik, Maria Rejzner i Teresę Trzan.

Wystawę poprzedził występ artystycznym z udziałem dyr. GOK Łukasza Wójcika, Kingi Salwin, Weroniki Przybysz i Michała Siuchty. Wśród zebranej publiczności znaleźli się: Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, Przewodnicząca Rady Gminy Regina Sadlik, ks. dziekan Bogdan Lewiński, Dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Sylwia Tryc, dyr. ZSP Urle Aniela Dobosiewicz, skarbnik gminy Jadów Barbara Wójcik, Piotr Borczyński – radny powiatowy, p. Danuta Tarach i p. Marzena Ołdak oraz pomysłodawczyni plenerów malarskich p. Halina Filemonowicz

Jadowskie Klimaty
2018

                                                   

W XVIII plenerze uczestniczyli: Inna Bobryk, Krystyna Mirkiewicz,Teresa Muracka, Ewa Piasecka – Kudłacik, Maria Rejzner, Katarzyna Skoczyńska, Włodzimierz Bobryk, Dariusz Buczyński, Zbigniew Dziwosz, Janusz Maśnik, Klaudiusz Maselewski i Lech Pawlak.

Wystawę uświetnił koncert Jacka Borkowskiego – aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, znanego szerszej publiczności z roli Piotra Rafalskiego w serialu Klan.       

Na wystawę przybyli: Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, ks. dziekan Bogdan Lewiński, Dyr. CKSiR w Tłuszczu Wioletta Kur, Dyr. ZSP Urle Aniela Dobosiewicz, skarbnik gminy Jadów Barbara Wójcik, pomysłodawczyni jadowskich plenerów – Halina Filemonowicz, Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Gminy Jadów Danuta Tarach, radni, sołtysi, mieszkańcy gminy Jadów i goście odwiedzający naszą gminę.

Jadowskie Klimaty
2017


W dniach 3 – 11 czerwca gościmy w GOK malarzy, którzy uczestniczą w międzynarodowym plenerze malarskim “Jadowskie Klimaty”. W tym roku nasze zaproszenie przyjęli: Alyoshkin Mykhailo (Ukraina), Bartosz Armusiewicz, Tomasz Awdziejczyk, Inna Bobryk, Volodymyr Bobryk, Dariusz Buczyński, Magdalena Karłowicz, Irina Kopeikina (Łotwa), Tanya Kyianytsia (Ukraina), Daniel Lipian – Kaniuk, Janusz Maśnik, Teresa Muracka, Ewa Kudłacik, Lech Pawlak, Katarzyna Skoczyńska i Lidia Wnuk.Plener odbywa się pod patronatem Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego i Wójta Gminy Jadów Dariusza Kokoszki.


Jadowskie Klimaty
2016


W dniach 3 – 10 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbył się XVIII plener malarski “Jadowskie Klimaty”.

Organizatorem pleneru był Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, a współorganizatorami: Powiat Wołomiński i Gmina Jadów.

W tym roku w plenerze uczestniczyli: Inna Bobryk, Krystyna Mirkiewicz, Teresa Muracka, Ewa Piasecka – Kudłacik, Maria Rejzner, Katarzyna Skoczyńska, Włodzimierz Bobryk, Dariusz Buczyński, Zbigniew Dziwosz, Janusz Maśnik, Klaudiusz Maselewski i Lech Pawlak.

Plener zakończył się wystawą prac artystów.

Wystawę uświetnił koncert Jacka Borkowskiego – aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, znanego szerszej publiczności z roli Piotra Rafalskiego w serialu Klan.

Na wystawę przybyli: Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, ks. dziekan Bogdan Lewiński, Dyr. CKSiR w Tłuszczu Wioletta Kur, Dyr. ZSP Urle Aniela Dobosiewicz, skarbnik gminy Jadów Barbara Wójcik, pomysłodawczyni jadowskich plenerów – Halina Filemonowicz, Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Gminy Jadów Danuta Tarach, radni, sołtysi, mieszkańcy gminy Jadów i goście odwiedzający naszą gminę.


Jadowskie Klimaty
2015W dniach 8 -14 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbył się kolejny plener malarski “Jadowskie Klimaty”. Patronami tegorocznego pleneru byli: Starosta Powiatu Wołomińskiego p. Kazimierz Rakowski oraz Wójt Gminy Jadów p. Dariusz Kokoszka.

W tym roku gościliśmy czternastu artystów: Tomasza Awdziejczyka, Agnieszkę Natalię Bury, Gabrielę Czarnecką, Barbarę Czerwińską, Zbigniewa Dziwosza, Daniela Lipiana – Kaniuka,, Zdzisława Machowicza, Janusza Maśnika, Teresę Muracką, Jana Bonawenturę Ostrowskiego, Elizę i Lech Pawlaków, Adę Rakoczy oraz Katarzynę Skoczyńską. 14 czerwca odbył się wernisaż kończący nasz plener. Wśród prac można było obejrzeć i zakupić obrazy wykonane różnymi technikami, grafiki, pastele, batiki i ikony. Wystawę uświetnił koncert p. Antoniego Murackiego, składający się z jego autorskich piosenek. Wśród naszych gości znaleźli się m.in. Wicestarosta Wołomiński p. Adam Łossan, Wójt Gminy Jadów p. Dariusz Kokoszka, Radna Powiatowa p. Magdalena Suchenek, Przewodnicząca Rady Gminy Jadów p. Jadwiga Grabska ,ks. dziekan Wiesław Bocheński, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej p. Tadeusz Sasin, właściciel Skansenu w Kuligowie p. Wojciech Urmanowski, Dyrektor Muzeum Ziemi Sadowieńskiej p. Janusz Urbankowski, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, radni, sołtysi. Wystawa trwała do godz.17 i odwiedziło ją prawie 200 osób. Atrakcją wystawy był film przypominający plener sprzed 17 lat, który mogliśmy obejrzeć dzięki uprzejmości p. Janusza Maśnika. Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom pleneru: Zakładom Mięsnym “Jadów”, Piekarni “Jadowska” – Marta i Mirosław Laska, Cukierni “Pychotka” – Agnieszka Piekut, Katarzynie i Wiesławowi Cudnym, Jadwidze Grabskiej, Iwonie Sadowskiej, Lechowi Sobolewskiemu, Zbigniewowi Łoniowi oraz Iwonie Dutkiewicz.


Jadowskie Klimaty 2014


22 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbyła się wystawa poplenerowa w ramach pleneru malarskiego „Jadowskie Klimaty”, a była podsumowaniem pleneru trwającego od 15 czerwca. Plener w Jadowie gości co roku od ponad 10 lat. Na to święto sztuki przyjeżdżają do nas artyści z całej Polski, jak i zza granicy. W tym roku odwiedziło nas czternaścioro malarzy prezentujących różne style i techniki, a byli to: Tomasz Awdziejczyk, Dariusz Buczyński, Gabriela Czarnecka, Barbara Czerwińska, Zbigniew Dziwosz, Zdzisław Machowicz, Janusz Maśnik, Antoni Omiotek, Katarzyna Orthwein, Jan Bonawentura Ostrowski, Eliza Pawlak, Lech Pawlak, Ewa Piasecka – Kudlacik, Ada Rakoczy. Wystawę rozpoczęliśmy od przywitania tłumnie przybyłych gości, wśród których mogliśmy zobaczyć Wójta Gminy Jadów p. Dariusza Kokoszkę, Przewodniczącego Rady Gminy p. Rafał Rozpara, Skarbnik Gminy Jadów p. Barbarę Wójcik, Radną Rady Powiatu Małgorzata Łoń oraz Sylwestra Jagodzińskiego – zastępcę burmistrza Wołomina, który reprezentował na wystawie Marszałka Adama Struzika. Następnie dyrektor GOK pani Halina Filemonowicz zaprosiła na część artystyczną. Najpierw wystąpili młodzi aktorzy – Wiktoria Winnicka i Michał Siuchta. Zaprezentowali tekst napisany specjalnie na tę okazję przez p. Mariusz Kubata. Po przedstawieniu komediowym mogliśmy posłuchać muzyki poważnej, bowiem z Tłuszcza przybył tenor p. Arnold Kłymkiw. Ten plener był wyjątkowy pod wieloma względami – pierwszy raz gościły u nas ikony, które wykonał p. Dariusz Buczyński. Pani Ewa Piasecka – Kudlacik prezentowała rysunki wykonane podczas otwarcia jadowskiego targowiska, kilka prac w podobnym tonie widzieliśmy też u p. Zbigniewa Dziwosza, otóż przygotował kilka grafik przedstawiających okolice Jadowa. Ciekawe były również batiki p. Elizy Pawlak oraz wykonane przez nią dzieła łączące kilka technik, m. in. decoupage i malarstwo. Wystawa trwała do godziny 17, w tym czasie można było oglądać prace, porozmawiać z artystami i kupić prawdziwe dzieło sztuki.

Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1437956373030118&type=3

Jadowskie Klimaty
2013


Artyści biorący udział w plenerze:

Tomasz Awdziejczyk, Krystyna Bachanek, Krystyna Bileńki, Gabriela Czarnecka, Zbigniew Dziwosz, Janusz Maśnik, Teresa Muracka, Eliza Pawlak, Lech Pawlak, Ewa Piasecka – Kudlacik, Magdalena Raczko, Maria Rejzner, Katarzyna Saniewska, Katarzyna Skoczyńska, Lidia Starzyńska, Igor Yelpatov.

23 czerwca odbyła się wystawa poplenerowa, którą poprzedził występ artystyczny oparty na tekstach i piosenkach Jacka Kaczmarskiego,w wykonaniu Kingi Krzyżewskiej, Adrianny Ostrowskiej, Tomasza Pierzchały, Dominika Sadowskiego, Kingi Salwin, Weroniki Sawery, Emilii Śliwoskiej, Katarzyny Stolarskiej oraz Magdaleny Donoch i Łukasza Wójcika.

Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1437933503032405&type=3Jadowskie Klimaty 
2012

W plenerze uczestniczyli: Tomasz Awdziejczyk, Krystyna Bachanek, Małgorzata Bogucka, Gabriela Czarnecka, Zbigniew Dziwosz, Edward Gałusow, Janusz Maśnik, Tersa Muracka, Antoni Omiotek, Magdalena Raczko, Maria Rejzner, Lidia Starzyńska, Edyta Wysoklińska – Kulik.

Jadowskie Klimaty
2011

Rok 2011 był trudny dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, gdyż z powodu generalnego remontu budynku, nie posiadał sali wystawowej. Wystawa poplenerowa odbyła się na świeżym powietrzu, przy tymczasowej siedzibie GOK (budynku obecnej biblioteki). W wystawie uczestniczyli zarówno uczestniczący w plenerze malarze, jak i część rzeźbiarzy, biorących udział w plenerze rzeźbiarskim.

W plenerze malarskim uczestniczyli: Gabriela Czarnecka, Zbigniew Dziwosz, Zbigniew Maciejewski, Marek Mamica, Janusz Maśnik i Edyta Wysoklińska – Kulik.