Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Więcej informacji o programie na stronach: www.wzmocnijotoczenie.pl oraz  https://raport.pse.pl/pl/

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi został zakupiony i zainstalowany system projekcyjny: projektor multimedialny i ekran z napędem elektrycznym. Dzięki temu systemowi będziemy mogli podnieść poziom audiowizualny m.in. projekcji filmów, pokazów i innych wydarzeń. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

12.12.2022

#wzmocnijswojeotoczenie #pse #rekreacja #turystyka

System projekcyjny dla GOK – u

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi zostanie zakupiony i zainstalowany system projekcyjny: projektor multimedialny i ekran z napędem elektrycznym.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Więcej informacji o programie na stronach: www.wzmocnijotoczenie.pl oraz  https://raport.pse.pl/pl/

3

#wzmocnijswojeotoczenie #pse #rekreacja #turystyka