Dyrektor:

Łukasz Wójcik

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

ul. Jana Pawła II 17

Numer telefonu:

25 675 41 07

Adres e-mail

gok-jadow@wp.pl