131. rocznica urodzin gen. Dreszera

W dniu 2 października przypada 131. rocznica urodzin gen. Gustawa Orlicz – Dreszera.

Z tej okazji pod pomnikiem generała znajdującym się w jadowskim parku, kwiaty złożyli przedstawiciele władz gminy Jadów z Wójtem Dariuszem Kokoszką na czele, delegacje Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jadowie z dyrektor Marią Lewandowską oraz wicedyrektorami ZSP Jadów: Agnieszką Czubak i Adamem Balą oraz dyrektorzy instytucji kulturalnych: Sylwia Tryc i Łukasz Wójcik. Życiorys urodzonego w Jadowie generała przybliżyła zebranym dyr. BPGJ Sylwia Tryc. Wszyscy uczestnicy uroczystości poczęstowani zostali słodkościami.

Więcej zdjęć na Facebooku