Uroczystości w Strachowie

18 sierpnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego “Nadliwie” w Strachowie odbyły się uroczystości upamiętniające 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W obchodach rocznicy uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego Robert Szydlik, Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, proboszcz parafii w Kamieńczyku ks. Kazimierz Klepacki, Przewodnicząca Rady Gminy Jadów Regina Sadlik, radni powiatowi: Magdalena Suchenek i Piotr Borczyński, skarbnik Gminy Jadów Barbara Wójcik, Dyrektor GOK w Jadowie Łukasz Wójcik, sekretarz Gminy Jadów Sławomir Miąskiewicz, dyrektorzy szkół z terenu gminy Jadów: Aniela Dobosiewicz, Maria Łopuska, Jolanta Lewandowska, Katarzyna Popowska, Urszula Trzciałkowska, sołtysi, poczty sztandarowe OSP Myszadła, OSP Wólka Sulejowska, OSP Starowola, LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach, mieszkańcy Strachowa i przybyli goście.

Czytaj dalej Uroczystości w Strachowie