Jak co roku pod koniec sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie był organizatorem kilkudniowej wycieczki krajoznawczej. […]
Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie w dniu 7 września 2019 roku był organizatorem jednodniowej wycieczki po […]