Jadowskie Klimaty 2021

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią Covid, Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie zorganizował plener malarski “Jadowskie Klimaty”. W tym roku zaproszonych zostało aż sześciu nowych malarzy: Jerzy Dołżyk, Maryla Giszczak, Małgorzata Kapłan, Oryszyn, Agnieszka Piotrowska, Majka Zuzańska. Obok debiutantów w plenerze uczestniczyli również malarze związani z imprezą od lat: Janusz Maśnik (siedemnasty raz na plenerze), Krystyna Mirkiewicz, Elżbieta Rączka i Maria Rejzner.


19 września odbyła się wystawa prac kończąca tegoroczny plener, na której zaprezentowano prace wykonane w różnorodnych technikach i prezentujące różne style malarskie. Wernisaż uświetnił koncert Julii Dobrowolskiej – młodej autorki, kompozytorki i wykonawczyni pochodzącej z Mińska Mazowieckiego, ale związanej poprzez rodzinę z naszą gminą. Wśród gości przybyłych na wystawę znaleźli się: Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów, Jadwiga Grabska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jadów, ks. dziekan Bogdan Lewiński, ks. Paweł Trzciński – proboszcz parafii w Urlach, p. Halina i Sławomir Filemonowiczowie, Alicja Suchenek – Dyr. Szkoły Podstawowej w Nowinkach, radni: Bogdan Zdanowski, Danuta Tarach i Wiesława Oniszk, mieszkańcy gminy Jadów. Dziękujemy bardzo paniom Jadwidze Grabskiej i Teresie Jarząbek za upieczenie ciast oraz wszystkim obecnym na wystawie.

Więcej zdjęć na Facebooku

Categories:

Tags:

Comments are closed