Dożynki w Szewnicy

W tym roku Dożynki Gminno – Parafialne odbyły się 15 sierpnia w Szewnicy. Organizatorami uroczystości byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gmina Jadów, Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie oraz mieszkańcy wsi Szewnica na czele z panią radną Bożeną Krasnodębska i panią sołtys Małgorzatą Gmur. Dożynki, tradycyjnie już, rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez proboszcza parafii Szewnica ks. Zdzisława Konkola w kościele parafialnym w Szewnicy. Podczas Mszy zgromadzeni ludzie na czele z księdzem proboszczem dziękowali za miniony rok, za tegoroczne plony oraz modlili się w intencji rolników. Po mszy, spod kościoła wyruszył korowód dożynkowy prowadzony przez zastępy OSP z terenu naszej gminy: OSP Jadów, OSP Myszadła, OSP Starowola i OSP Wólka Sulejowska. Tuż za nimi szli starostowie dożynek: Hanna i Karol Balcerzakowie razem z Wójtem Gminy Jadów Dariuszem Kokoszką, na czele 18 delegacji dożynkowych. Wsie, które w tym roku uczestniczyły w dożynkach to: Nowinki, Kukawki, Wólka Sulejowska, KGW Wujówka, Jadów, Letnisko Nowy Jadów, Adampol, Dębe Małe, Myszadła, Urle i Iły, Sulejów, Wujówka, Sitne, Nowy Jadów, Zawiszyn, Starowola, Jadwisin (gościnnie) oraz na końcu gospodarze, czyli Szewnica.


Dalsza część imprezy odbyła się na terenie szkoły podstawowej w Szewnicy, gdzie przy scenie Wójt Gminy Jadów witał przybywające delegacje. Razem ze starostami odbierał od nich wieńce dożynkowe, dary oraz chleby.
Wśród gości przybyłych na uroczystości znaleźli się: Piotr Uściński – poseł na Sejm RP, Michał Pruszyński – Szef Gabinetu Politycznego w MSWiA, radny sejmiku Województwa Mazowieckiego, Sławomir Wrzosek – Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejski w Węgrowie, Sławomir Klocek – radny Powiatu Wołomińskiego, Michał Krasnodębski – komendant Policji w Jadowie, Urszula Trzciałkowska – dyrektor SP Szewnica, Alicja Suchenek – dyrektor SP Nowinki, Łukasz Wójcik – dyrektor GOK Jadów, Sylwia Tryc – dyrektor BPGJ, Lidia Sadowska – wieloletnia dyrektor SP w Szewnicy, Regina Sadlik – przewodnicząca Rady Gminy Jadów, Jadwiga Grabska – zastępca przewodniczącej Rady Gminy Jadów, radni Gminy Jadów, sołtysi Gminy Jadów, pracownicy UG, ks. Dziekan Bogdan Lewiński, ks. Zdzisław Konkol, ks. Józef Rutkowski, Włodzimierz Wieczorek – dyrektor ośrodka Caritas w Urlach, zastępy: OSP Jadów, OSP Wólka Sulejowska, OSP Myszadła, OSP Starowola.
Głos podczas dożynek zabrali: Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, poseł na Sejm RP Piotr Uściński oraz Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, radny sejmiku Województwa Mazowieckiego Michał Pruszyński.
Podczas całej imprezy swoje stoiska ze smalcem i ogórkami, ciastami, sokami, nalewkami, serami i rękodziełem dla odwiedzających mieli: KGW Letnisko Nowy Jadów, KGiGW Nowinianki, KGW Myszadlanki, dodatkowo pan Krzysztof Suchocki miał stoisko z miodem, oraz swój namiot tematyczny miał KRUS. Organizatorzy zapewnili dla wszystkich gości namioty z grochówką, grillem, kanapkami ze smalcem, wodą, kawą i herbatą. Dla dzieci zostały przygotowane dmuchańce, lody, wata cukrowa, malowanie twarzy i tatuaże oraz kucyki ze stajni SZTUMKA z Sitnego. Dodatkowo na wszystkich czekała FOTO BUDKA, a dla dorosłych przygotowano ogródek piwny.
Po przemówieniach przyszedł czas na ogłoszenie dwóch konkursów: na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz drugiego konkursu organizowanego przez KRUS pod nazwą „Pracuj bezpiecznie”. Po ogłoszeniach Wójt wraz z innymi samorządowcami częstowali gości chlebami, które zostały przyniesione przez delegacje dożynkowe. Kolejnym punktem programu były występy artystyczne lokalnych zespołów. Przegląd artystyczny „Na ludową nutę” rozpoczął występ zespołu Różyczki z Tłuszcza, następnie wystąpili: KGW Jadwisin, Tadeusz Żelazowski (harmonista pedałowy), KGW Same Swoje z Letniska Nowego Jadowa, KGW Wujówka, EKO – Kabaret oraz zespół Sami Swoi. W przerwie koncertu zespołu Sami Swoi zostały ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja oceniająca przyznała następujące miejsca:
III – Nowinki, Sitne, Nowy Jadów, Myszadła
II – Dębe Małe, Wujówka
I – Szewnica i Letnisko Nowy Jadów
Wszystkie delegacje otrzymały nagrody za włożony trud i pracę.
Nagrodą główną jest wyjazd na Dożynki Wojewódzkie i reprezentowanie tam Gminy Jadów i Powiatu Wołomińskiego. Zaszczyt ten przypadł zwycięzcy konkursu, czyli delegacji z Letniska Nowego Jadowa.
Po ogłoszeniu wyników konkursu oraz zakończeniu drugiej części koncertu zespołu Sami Swoi na scenę wszedł DJ Artur, którego zadaniem było zapewnienie gościom dobrej zabawy w oczekiwaniu na gwiazdę wieczoru. Gwiazdą wieczoru tegorocznej imprezy był zespół Imperium. Przez ponad godzinę mogliśmy usłyszeć największe hity zespołu, oraz parę nowszych utworów. Przed koncertem, jak i po nim fani mieli szansę na pamiątkowe zdjęcie z liderem zespołu, a w trakcie występu można było zdobyć darmową płytę. Po zespole Imperium na scenę wrócił DJ Artur, który poprowadził zabawę taneczną dla zebranych gości.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w pomoc w organizacji. Dziękujemy: panu Mirosławowi Lasce, panu Piotrowi Piotrowskiemu, państwu Annie i Sławomirowi Czerwińskim, państwu Wiesławowi i Annie Oleszwskim, panu Robertowi Marczakowi, pani Agnieszce Piekut, panu Dariuszowi Parysowi, państwu Agnieszce i Stanisławowi Ponichterom, panu Wiesławowi Cudnemu, panu Piotrowi Kielakowi, pani Izabeli Ludwiniak, państwu Barbarze i Krzysztofowi Andrasikom, pan Andrzej Rzempołuch.


Więcej zdjęć na Facebooku

[fts_facebook type=album_photos id=136686263422135 access_token=EAAP9hArvboQBAOYQrfbO9Y3CG3hZCyqkUoffZC9diarU3mg4417xD6toGyxPfupiRwTpm5iMrTq0WuoZC86iqGHHJCT3G2ux2WlFYRmbZCSTwdU1QwYmC1ecxNtNFEzCwWV6ucab1Qt9qTmXZBKNBMCGZAzO0F7vD7t4Sh8e4WZCQZDZD posts=6 description=no album_id=1458898244534257 image_width=250px image_height=250px space_between_photos=1px hide_date_likes_comments=no center_container=no]

Categories:

Tags:

Comments are closed