102. rocznica Bitwy Warszawskiej

21 sierpnia, na terenie ośrodka wczasowego “Nadliwie”, odbyły się obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez ks. dziekana Bogdana Lewińskiego i ks. Kazimierza Klepackiego – proboszcza parafii w Kamieńczyku. Po mszy głos zabrali: Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów i Piotr Borczyński – Wicestarosta Wołomiński.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pamiątkową kapliczkę, postawioną przez mieszkańców Strachowa po zwycięskiej wojnie polsko – bolszewickiej. Wiązanki kwiatów złożyli: delegacja władz gminy Jadów – Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jadów Jadwiga Grabska, Sekretarz Gminy Sławomir Miąskiewicz, Skarbnik Gminy Barbara Wójcik, dyrektor GOK w Jadowie Łukasz Wójcik oraz radni: Danuta Tarach, Wiesława Oniszk i Bogdan Zdanowski. Następnie: Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński, przedstawiciele Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej – Romuald Kalinowski i Paweł Sawicki, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a także Prezes MWS – Konrad Rytel , delegacje szkół z Urli, Nowinek, Szewnicy, Jadowa i Myszadeł, delegacja LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach, sołtys wsi Strachów Katarzyna Snopkiewicz wraz z radnym Zbigniewem Ołówką, delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa Wschód. Po odśpiewaniu Roty, uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek. Dziękujemy bardzo strażakom i pocztom sztandarowym OSP Jadów, OSP Myszadła, OSP Starowola, OSP Wólka Sulejowska i LO im. Bitwy Warszawskiej w Urlach, ks. Bogdanowi Lewińskiemu i ks. Kazimierzowi Klepackiemu, dyrektorom placówek oświatowych, Komendantowi i policjantom z komisariatu w Jadowie. Dziękujemy również Emilii Rusiniak oraz Helenie Wójcik za pomoc w oprawie muzycznej w czasie Mszy Św., pani Jadwidze Grabskiej za podarowanie ciasta, pracownikom gospodarczym UG za pomoc w organizacji oraz wszystkim przybyłym gościom. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Magdaleny Karpowicz, za udostępnienie terenu ośrodka Nadliwie i współpracę przy organizacji imprezy.

Więcej zdjęć na Facebooku.

Categories:

Tags:

Comments are closed