Narodowe Święto Niepodległości 2023

Gminne obchody Święta Niepodległości 11 listopada odbyły się gminne obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem na cmentarz parafialny, gdzie na grobie żołnierza POW Władysława Białobrzeskiego kwiaty złożyły: delegacja Miasta i Gminy Jadów na czele z burmistrzem Dariuszem Kokoszką i przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Jadów Reginą Sadlik, p. Konrad Rytel – Prezes MWS, p. Romuald Kalinowski, delegacje szkół podstawowych oraz przedstawiciele KGW działających na terenie naszej gminy. Głos przy grobie zabrali: burmistrz Dariusz Kokoszka, proboszcz parafii św. Jakuba w Jadowie – ks. Bogdan Lewiński oraz p. Konrad Rytel. Następnie zebrani udali się do Sanktuarium Krzyża Świętego w Jadowie, gdzie odprawiona została Msza Św. Po mszy, pod pamiątkową tablicą znajdującą się w Sanktuarium, odmówiono modlitwę za zmarłych i złożono kwiaty. Kolejny punkt uroczystości odbył się pod pomnikiem gen. Gustawa Dreszera. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, kwiaty pod pomnikiem gen. Orlicz-Dreszera złożyły delegacje: władz miasta i gminy Jadów, społeczności szkolnej ZSP im. J. Korczaka w Urlach na czele z dyr. Anielą Dobosiewicz, społeczności szkolnej ZSP w Jadowie na czele z dyr. Agnieszką Czubak, dyr. LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach Beata Skulimowska, komendant podinsp. Tomasz Młynarczuk, dyr. BPGJ Sylwia Tryc i dyr. GOK Jadów Łukasz Wójcik, dyr. SP w Myszadłach Mirosław Roguszewski, p. Agnieszka Sobolewska (SP Szewnica) oraz przedstawiciele KGW. Następnie głos zabrał burmistrz Dariusz Kokoszka, który przywitał przybyłych uczestników uroczystości i poczty sztandarowe. Ostatnia część obchodów odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie, gdzie zebrani goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów ZSP w Jadowie. Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację gminnych obchodów Święta Niepodległości: ks. Bogdanowi Lewińskiemu, pocztom sztandarowych z LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach, ZSP im. J. Korczaka w Urlach, OSP Jadów, OSP Myszadła i OSP Starowola, dyr. Agnieszce Czubak wraz z pracownikami: Anną Trzewik, Małgorzatą Śliwą i Agnieszką Nieciecką za przygotowanie części artystycznej oraz Kołom Gospodyń Wiejskich: Myszadlanki, Sicianki, Nowinianki, Same Swoje, Słoneczne Wólczanki i Wujówka za przygotowanie kotylionów i upieczenie ciast.

Więcej zdjęć znajduje się na naszym Facebooku.

Categories:

Tags:

Comments are closed