23 sierpnia w Strachowie odbyły się obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji, na terenie ośrodka wypoczynkowego Nadliwie, odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez ks. dziekana Bogdana Lewińskiego oraz ks. Kazimierza Klepackiego.

Po mszy Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka przywitał przybyłych gości: Bożenę Żelazowską – posłankę na Sejm RP, Adama Lubiaka – Starostę wołomińskiego wraz z małżonką Katarzyną Lubiak – radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Cezarego Jurkiewicza – radnego Miasta Stołecznego Warszawy, Andrzeja Wysockiego – komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, Magdalenę Suchenek i Piotra Borczyńskiego – radnych powiatu wołomińskiego, Romana Postka – dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, Artura Rogalskiego – kustosza Muzeum w Liwie, Marię Łopuską – dyr. LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach, Anielę Dobosiewicz – dyr. ZSP Urle, Urszulę Trzciałkowską – dyr. SP w Szewnicy, Łukasza Wójcika – dyr. GOK w Jadowie, Sylwię Tryc – dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Jadów, Reginę Sadlik – Przewodniczącą Rady Gminy wraz z radnymi, Barbarę Wójcik – skarbnik gminy Jadów, Sławomira Miąskiewicza – sekretarza gminy Jadów, Kazimierę Snopkiewicz – sołtys Strachowa, sołtysów, poczty sztandarowe OSP Myszadła, LO w Urlach i OSP Starowola oraz zebranych gości. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili; Poseł Bożena Żelazowska oraz Starosta Wołomiński Adam Lubiak, który wręczył pamiątkowe medale p. Maciejowi Wolińskiemu, p. Romualdowi Kalinowskiemu, p. Markowi Sawerze, ks. Kazimierzowi Klepackiemu, p. Cezaremu Jurkiewiczowi, p. Piotrowi Borczyńskiemu i p. Pawłowi Czyżewskiemu. Medalami wyróżnieni zostali również p. Halina Filemonowicz i p. Roman Gut. Następnie Wójt Gminy Jadów wręczył podziękowania za wieloletnią współpracę przy organizacji uroczystości w Strachowie. Zebrani goście mogli obejrzeć wystawę pt. “Gmina Jadów w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i rozwój gminy w okresie międzywojennym” przygotowaną przez dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Jadów, a także zapoznać się z publikacjami dotyczącymi historii Polski, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości p. Macieja Wolińskiego. Kolejnym punktem uroczystości było przejście pod pamiątkową kapliczkę i złożenie kwiatów przez posłankę Bożenę Żelazowską oraz delegacje: władz Gminy Jadów, Starostwa Powiatowego, szkół z Urli, Szewnicy i Myszadeł, mieszkańców Strachowa, przedstawicieli Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Dyrekcję Muzeum w Liwie. Po odśpiewaniu Roty uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na koncert zespołu Artes Ensemble, który zaprezentował program pt. “100 – lecie Bitwy Warszawskiej: Poloneza czas zacząć”. Ostatnim punktem uroczystości był słodki poczęstunek. Organizatorami uroczystości byli: Gmina Jadów, Powiat Wołomiński, Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie oraz Ośrodek Wypoczynkowy Nadliwie. Pragniemy bardzo podziękować: p. Dorocie Gut i p. Magdalenie Karpińskiej, p. Maciejowi Wolińskiemu, księżom sprawującym mszę, pocztom sztandarowym, p. Emilii Rusiniak, pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy oraz wszystkim, którzy pomogli przy organizacji obchodów. fot. Piotr Zaklika, Magda Donoch

Więcej zdjęć na Facebooku

Categories:

Tags:

Comments are closed