W dniu 6 października odbyło się uroczyste odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika gen. dyw. Gustawa Orlicz – Dreszera, który urodził się 2 października 1989 r w Jadowie.
Organizatorami uroczystości byli: Starosta wołomiński Kazimierz Rakowski oraz Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a w skład komitetu honorowego weszli: Bp warszawsko-praski Romuald Kamiński, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Pomysłodawcą powstania rzeźby generała Dreszera w Jadowie byli wieloletni starosta wołomiński Konrad Rytel i wójt Dariusz Kokoszka.
Uroczystość odsłonięcia pomnika w Jadowie uświetniła obecność żołnierzy z I Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Nie zabrakło przedstawicieli Sejmu RP, samorządu województwa mazowieckiego, samorządowców z terenu powiatu wołomińskiego, żołnierzy, przedstawicieli stowarzyszeń, pocztów sztandarowych, dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy Jadów i powiatu wołomińskiego.

Pierwszym punktem uroczystości była Msza Św. odprawiona w Sanktuarium Krzyża Świętego w Jadowie, którą odprawił ks. dziekan Bogdan Lewiński.
Po mszy uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty na grobie żołnierza POW Władysława Białobrzeskiego, który zginął 12 listopada 1918 r.
Następnie, przy dźwiękach orkiestry wojskowej, delegacje udały się pod pomnik gen. Dreszera. Tu przybyłych gości powitał Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka. Następnie głos zabrali: Starosta Powiatu Wołomińskiego Kazimierz Rakowski, poseł Piotr Uściński, Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska, Rafał Rozpara, który odczytał list Wicepremiera Piotra Glińskiego oraz radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Erwina Ryś – Ferens.
Uroczystego przecięcia wstęgi na pomniku dokonali: Dariusz Kokoszka, Kazimierz Rakowski, Piotr Uściński, Bożena Żelazowska, przedstawiciel Związku Piłsudczyków RP oraz Małgosia Lubiak z Gminnego Przedszkola w Jadowie. Po przecięciu wstęgi w niebo wniosły się białe i czerwone balony.
Należy wspomnieć, że fundatorem pomnika byli: Powiat Wołomiński, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Jadów oraz sponsorzy prywatni: Rada Gminy Strachówka, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Stowarzyszenie „ Jedna Polska” z Kobyłki, Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorstw z Wołomina, SIME Polska, Zakład Instalacyjno – Budowlany Łuków – Eugeniusz Zalewski, „Robson” – Robert Marczak, Zakłady Mięsne Jadów – Piotr Piotrowski, Piekarnia – Cukiernia Jadowska – Mirosław Laska, Bank Spółdzielczy w Łochowie, Auto Kwiat – Piotr Kwiatkowski, GAW – BUD Waldemar i Tomasz Gawinowie, Adam Kopczyński, Adam Świeżak, Katarzyna i Dariusz Kokoszka, Krystyna i Stefan Lewandowscy, Andrzej Kwiatek, Jacek Dobosz, Grażyna i Mirosław Delegaczowie, Sławomir Czerwiński, Małgorzata i Adam Suchenkowie, Jadwiga i Zbigniew Pyrowie, Krzysztof Mauer, Krystyna Melanowicz, Jadwiga Łopata, Borys Rudajko, Apolonia i Tadeusz Sasinowie, Maciej Woliński, Małgorzata Łoń, Barbara Wójcik, Konrad Jaczewski, Jolanta Boguszewska.
Również podziękowania z rąk Wójta Gminy Jadów otrzymali wszyscy, którzy zaangażowali się w budowę pomnika: Magdalena Karłowicz – autorka projektu pomnika, Konrad Rytel, Maciej Styś – Biuro Projektowe „Przekrój”, Katarzyna Ściborowska, Kazimierz Bogusz, Marcin Ołdak, Kazimierz Rakowski, Piotr Orzechowski – Wójt Gminy Strachówka, Aniela Dobosiewicz – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Jadów.
Następnie odczytano apel pamięci, a żołnierze I Warszawskiej Brygady Pancernej oddali salwę honorową.
Ostatnim punktem oficjalnych uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Dreszera.
Kwiaty złożyli: w imieniu Wicepremiera Piotra Glińskiego – Piotr Uściński i Rafał Rozpara, delegacje Związku Piłsudczyków RP, delegacja Rady Powiatu Wołomińskiego – Kazimierz Rakowski, Magdalena Suchenek, Karol Małolepszy i Janusz Werczyński, delegacja Państwowej Straży Pożarnej, delegacja 32 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Orlicz – Dreszera w Wieliszewie, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Wołominie, Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina, Robert Roguski – burmistrz Kobyłki, Adam Kot – z- ca burmistrza Zielonki, delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa Wschód, delegacja władz gminy Jadów – Dariusz Kokoszka, Jadwiga Grabska i Danuta Tarach, delegacja władz gminy Strachówka – Piotr Orzechowski, Anna Ołdak, Krzysztof Gawor i Magdalena Suchenek, Tadeusz Wojda – Przewodniczący Rady Gminy Klembów, delegacja Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej – Konrad Rytel, Paweł Bednarczyk, Adam Kopczyński, Rafał Pazio, delegacja MWS gmina Jadów – Anna Szewczyk, Leszek Młynarczyk, Marek Kokoszka, delegacje szkół – LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadowie, Szkoły Podstawowej w Myszadłach, Szkoły Podstawowej w Nowinkach, Szkoły Podstawowej w Szewnicy, Gminnego Przedszkola w Jadowie, Mirosław i Justyna Laska, delegacja PiS koło Jadów – Strachówka – Piotr Borczyński i Paweł Czyżewski.
Po oficjalnych uroczystościach zebrani goście przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie mogli skosztować grochówki oraz chleba ze smalcem.
Część artystyczna rozpoczęła się występem przedszkolaków z Jadowa i Heleny Wójcik. Następnie wystąpili: Anna Komuda, Kacper Ordyniak i Szymon Siebierski przy akompaniamencie p. Łukasza Wójcika oraz Weronika Przybysz.
Gwiazdą wieczoru była legenda polskiej sceny rozrywkowej zespół 2 plus 1. Licznie zebrana publiczność bawiła się przy ich największych przebojach: „Windą do nieba”, „Iść w stronę słońca” czy „Chodź, pomaluj mój świat”.
Uwieńczeniem uroczystości był pokaz pirotechniczny w centrum Jadowa.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy i przyczynili się do powstania pomnika. W szczególności żołnierzom I Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki w Wesołej, Reprezentacyjnej Orkiestrze Wojska Polskiego, pocztom sztandarowym, dyr. LO w Urlach Marii Łopuskiej i uczniom tej szkoły, dzieciom z Gminnego Przedszkola w Jadowie na czele z dyr. Agnieszką Czubak, Dyr, GOK Łukaszowi Wójcikowi wraz z pracownikami, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Wołominie Katarzynie Pazio wraz z pracownikami, ks. Bogdanowi Lewińskiemu, Prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. I Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki Andrzejowi Michalikowi, strażakom OSP Myszadła, Przewodniczącej Rady Gminy Jadów Jadwidze Grabskiej, sołtys Renacie Ciszewskiej i mieszkańcom Zawiszyna, sołtys Jadowa Jadwidze Milewskiej, radnym Magdalenie Zaklice i Danucie Tarach, Anieli Dobosiewicz, Jadwidze Łopata, Mirosławowi Lasce, pracownikom Urzędu Gminy.

Więcej zdjęć na facebooku:

Część pierwsza

Część druga

Categories:

Tags:

Comments are closed