Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października w GOK Jadów odbył się koncert gitarzysty basowego Krzysztofa Ścierańskiego. Na widowni zasiedli pracownicy placówek oświatowych z terenu gminy, Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, Skarbnik Gminy Jadów Barbara Wójcik, Dyr. GOK Łukasz Wójcik, Sekretarz Gminy Jadów Sławomir Miąskiewicz, Kierownik GOPS w Jadowie Anna Lipińska, Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego Justyna Winnicka – Bayram, Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Danuta Tarach. Podczas uroczystości Wójt Gminy Jadów złożył nauczycielom i pracownikom szkół najlepsze życzenia oraz wręczył nagrody.

Więcej zdjęć na facebooku

Categories:

Tags:

Comments are closed