Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października w GOK Jadów odbył się koncert gitarzysty basowego Krzysztofa Ścierańskiego. Na widowni zasiedli pracownicy placówek oświatowych z terenu gminy, Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, Skarbnik Gminy Jadów Barbara Wójcik, Dyr. GOK Łukasz Wójcik, Sekretarz Gminy Jadów Sławomir Miąskiewicz, Kierownik GOPS w Jadowie Anna Lipińska, Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego Justyna Winnicka – Bayram, Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Danuta Tarach. Podczas uroczystości Wójt Gminy Jadów złożył nauczycielom i pracownikom szkół najlepsze życzenia oraz wręczył nagrody.

Więcej zdjęć na facebooku

[fts_facebook type=album_photos id=136686263422135 access_token=EAAP9hArvboQBAOYQrfbO9Y3CG3hZCyqkUoffZC9diarU3mg4417xD6toGyxPfupiRwTpm5iMrTq0WuoZC86iqGHHJCT3G2ux2WlFYRmbZCSTwdU1QwYmC1ecxNtNFEzCwWV6ucab1Qt9qTmXZBKNBMCGZAzO0F7vD7t4Sh8e4WZCQZDZD posts=4 description=no album_id=531835043907253 image_width=250px image_height=250px space_between_photos=1px hide_date_likes_comments=no center_container=yes]

Categories:

Tags:

Comments are closed