Gminne obchody Święta Niepodległości

Wyjątkowo 13 listopada świętowaliśmy w naszej gminie 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Obchody rozpoczęły się przemarszem na cmentarz parafialny, gdzie na grobie żołnierza POW Władysława Białobrzeskiego kwiaty złożyły: delegacja gminy Jadów, pan Konrad Rytel – Prezes MWS, pan Romuald Kalinowski oraz delegacja dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Jadów. Ks. Bogdan Lewiński poświęcił dwie, odnowione mogiły wojenne. Następnie zebrani udali się do Sanktuarium Krzyża Świętego w Jadowie, gdzie odprawiona została Msza Św. Po mszy, pod pamiątkową tablicą znajdującą się w Sanktuarium, odmówiono modlitwę za zmarłych i złożono kwiaty.

Kolejny punkt uroczystości odbył się pod pomnikiem gen. Gustawa Dreszera, gdzie w asyście pocztów sztandarowych została wciągnięta flaga na nowy maszt, który został sfinansowany z projektu # Pod Biało-Czerwoną. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, kwiaty pod pomnikiem gen. Orlicz-Dreszera złożyły delegacje: gminy Jadów na czele z Wójtem Dariuszem Kokoszką i Przewodniczącą Rady Gminy Reginą Sadlik, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, Komisariatu Policji w Jadowie z komendantem Michałem Krasnodębskim, szkół z terenu gminy Jadów, LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego pan Karol Małolepszy z dyr. BPGJ Sylwią Tryc. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jadów, który przywitał przybyłych uczestników uroczystości i poczty sztandarowe. Ostatnia część obchodów odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie, gdzie zebrani goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu zespołu Sonanto. Po zakończeniu części artystycznej, Wójt Gminy Jadów wraz z p. Karolem Małolepszym i p. Michałem Prószyńskim – szefem gabinetu politycznego MSWiA wręczyli sprzęt strażacki zakupiony dzięki środkom pozyskanym z Samorządu Mazowieckiego, druhom z OSP z Jadowa, Myszadeł, Starowoli i Wólki Sulejowskiej. Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację gminnych obchodów Święta Niepodległości: pocztom sztandarowych z LO im. Bitwy Warszawskiej w Urlach, OSP Jadów, OSP Myszadła, OSP Wólka Sulejowska i OSP Starowola, dyr. LO w Urlach Beacie Skulimowskiej, ks. Bogdanowi Lewińskiemu oraz obecnym na uroczystościach: p. Michałowi Prószyńskiemu, p. Karolowi Małolepszemu, p. Marii Chmielewskiej – Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Wołominie, p. Konradowi Rytlowi, dyrektorom szkół: Anieli Dobosiewicz, Elżbiecie Gąsior, Mirosławowi Roguszewskiemu, Urszuli Trzciałkowskiej, p. Romualdowi Kalinowskiemu, p. Barbarze Wójcik, p. Sławomirowi Miąszkiewiczowi, Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Jadowa, uczniom LO w Urlach, radnym i sołtysom oraz mieszkańcom uczestniczącym w uroczystościach. fot. Dorota Frączek, Magda Donoch, Łukasz Wójcik.

Fotorelacja na Facebooku.

Categories:

Tags:

Comments are closed